مصاحبه با مهدی طارمی پس از هتریک و درخشش در لیگ پرتغال (زیرنویس فارسی)

مهدی طارمی در شب پیروزی 5-1 ریو آوه مقابل آوس، 76 دقیقه در زمین حضور داشت که با ثبت هت تریک و گرفتن یک پنالتی، از «هواسکورد» نمره عالی و کامل 10 گرفت و به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. همچنین مهرداد محمدی هم 90 دقیقه در ترکیب آوس حضور داشت که نمره 6 گرفت.

منبع : ورزش سه