تمرینات منچسترسیتی و چالش پنالتی با گوندوغان

تمرینات پر نشاط سیتیزن ها با چالشهای جذاب ضربات پنالتی با گوندوغان و ارکان

منبع : ورزش سه