حضور سرپرست استقلال در مراسم بهترین های لیگ هجدهم

حضور سرپرست استقلال جواد زرینچه در مراسم بهترین های لیگ هجدهم

منبع : ورزش سه