شکوری: صفر تا صد بلیت فروشی دست باشگاه هاست

شکوری: صفر تا صد بلیت فروشی دست باشگاه هاست

منبع : ورزش سه