اولین تصویر از مسابقات والیبال در آب در اسلوونی

اولین تصویر از مسابقات والیبال در آب در اسلوونی روی صفحه رسمی FIVB

منبع : ورزش سه