درودگر: پخش شایعات زیبنده صدا و سیما نیست !

صحبت های صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادی فوتبال ایران پیرامون دلیل تاخیر مراسم بهترین ها
دلیل تاخیر مراسم نه بدهی فدراسیون بود، نه درخواست حق پخش سنگین !

منبع : ورزش سه