نحوه تقسیم درآمد حاصل از تبلیغات محیطی میان باشگاه‌ها

صحبت های صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادی فوتبال ایران پیرامون تقسیم درآمد تبلیغات میان باشگاه ها

منبع : ورزش سه