گل زیرطاقی الکساندر کولاروف به جنوا

این بازی در 3 شهریور 98 مصادف با 25 آگوست 2019 برگزار کردید.

منبع : ورزش سه