از 2016 تا 2019 ساخت ورزشگاه های جام جهانی قطر

از 2016 تا 2019 ساخت ورزشگاه های جام جهانی قطر

منبع : ورزش سه