تمرین بازیکنان ترابزون با حضور مجید حسینی (04-06-98)

تمرینات امروز بازیکنان ترابزون با حضور مجید حسینی (04-06-98)

منبع : ورزش سه