جنجال در انتخاب بهترین ها

جنجال در انتخاب بهترین ها ؛ دو جایزه به یک خانم نمی دهیم
گوشه ای از صحبت های زهرا قنبری خانم گل فوتبال ایران پیرامون انتخاب برترین های فوتبال بانوان

منبع : ورزش سه