ماجرای اختلاف بهترین گلزنان فوتبال بانوان

گوشه ای از مصاحبه اختصاصی آنتن با زهرا قنبری خانم گل فوتبال ایران پیرامون اختلاف بین گلزنان فوتبال بانوان

منبع : ورزش سه