حرکت بازیکنان سپاهان و ماشین سازی به سمت ورزشگاه نقش جهان

حرکت بازیکنان سپاهان و ماشین سازی به سمت نقش جهان

منبع : ورزش سه