جو فوق‌ العاده استادیوم یادگار امام تبریز

گزارش اختصاصی از جو بسیار هیجان انگیز و فوق العاده استادیوم یادگار امام تبریز قبل از آغاز بازی حساس تراکتور - پرسپولیس

منبع : ورزش سه