ضربه کاشته دیدنی دیوید آلابا برابر ماینز

ضربه کاشته دیدنی دیوید آلابا برابر ماینز
گل دوم بایرن مونیخ به ماینز
بازی در نیمه اول 2 بر 1 به نفع قرمزهای مونیخ به پایان رسید

منبع : ورزش سه