اولین گل پریشیچ برای بایرن مونیخ

اولین گل پریشیچ؛
گل سوم بایرن مونیخ به ماینتس توسط پریسیچ در دقیقه 53
بایرن مونیخ 3 - ماینتس 1

منبع : ورزش سه