توضیحات رئیس پزشکی فدراسیون درباره ماجرای احمدوند

صحبت های دکتر زهره ترابیان درباره شایعه های پیرامون احمدوند که منجر به فسخ قرارداد این بازیکن با پرسپولیس شد.

وی در پیش فصل از استقلال به پرسپولیس پیوسته بود

منبع : ورزش سه