پیشرفت ساخت استادیوم جدید الریان برای جام جهانی

پیشرفت ساخت استادیوم جدید الریان برای جام جهانی 2022 قطر

کشور قطر در حال ساخت و ساز استادیوم های مدرن برای جام جهانی 2022 میباشد

منبع : ورزش سه