راننده های فرمول یک با ماشین های کلاسیک در پیست

راننده های فرمول یک با ماشین های کلاسیک پیش از شروع مسابقه با هواداران خود دیدار کردند

منبع : ورزش سه