اولین گل ستارگان فوتبال برای تیم جدید خود

وقتی ستارگان فوتبال به تیم جدیدی منتقل می شوند و اولین گل خود را برای تیم جدیدشان به ثمر می رسانند.

منبع : ورزش سه