شکست نواک جوکوویچ در برابر استن واورینکا

استن واورینکا برای بار دوم در US Open مقابل نواک جوکوویچ به پیروزی رسید.

منبع : ورزش سه