هیچ فیلمی از گل های آقای گل موجود نیست!

گوشه ای از مصاحبه آنتن با حمید علیدوستی آقای گل سابق فوتبال ایران

منبع : ورزش سه