اشتباهات دروازه بان های مشهور دنیای فوتبال

حتی دروازه بانهای معروف و درجه یک دنیای فوتبال هم اشتباه می کنند. با هم چندین اشتباهات این دروازه بانان را تماشا می کنیم.

منبع : ورزش سه