گل به خودی های بازیکنان مشهور دنیای فوتبال

این کلیپ نشان می دهد حتی بازیگران مشهور و اسم و رسم دار هم می توانند اشتباهات مرگباری انجام دهند.

منبع : ورزش سه