گل دوم آلمان به هلند ( تونی کروس )

این بازی در تاریخ 15 شهریور 98 مصادف با 6 سپتامبر 2019 برگزار شد

منبع : ورزش سه