خلاصه بازی بلژیک 4 - سن مارینو 0 (مقدماتی یورو)

خلاصه بازی بلژیک - سن مارینو (مقدماتی یورو) گروه I
تاریخ برگزاری 15 شهریور

منبع : ورزش سه