گلهای دیدنی ساموئل اتوئو ستاره کامرونی دنیای فوتبال

گلهای دیدنی ساموئل اتوئو ستاره کامرونی دنیای فوتبال

ساموئل اتوئو چندی پیش از فوتبال خداحافظی کرد

منبع : ورزش سه