خلاصه بازی سوئد 1 - نروژ 1 (مقدماتی یورو)

خلاصه بازی نروژ- سوئد (مقدماتی یورو)

تاریخ برگزاری 17 شهریور 98 - 8 سپتامبر 2019 - 8 محرم 1441

منبع : ورزش سه