لحظاتی از آخرین تمرین شاگردان ویلموتس

لحظاتی از آخرین تمرین شاگردان ویلموتس پیش از دیدار با هنگ کنگ

منبع : ورزش سه