حرکات تکنیکی و خطرناک دروازه‌بان ها

حرکات تکنیکی و خطرناک دروازه بان ها در زمین فوتبال در مقابل مدافع های حریف

منبع : ورزش سه