خلاصه بسکتبال آرژانتین 97 - 87صربستان(جام جهانی)

خلاصه بسکتبال آرژانتین 97 -صربستان 87(جام جهانی)

منبع : ورزش سه