20 گل تحقیر آمیز بازیکنان در تاریخ فوتبال

نگاهی به 20 گل که بازیکنان با تخقیر کردن حریف خود به ثمر رسانده اند.

منبع : ورزش سه