چالش ضربات ایستگاهی با بازیکنان منچسترسیتی

دو نفر از مجریان انگلیس با بازیکنان منچسترسیتی منجمله سانه به چالش ضربات ایستگاهی پرداختند .

منبع : ورزش سه