ادای احترام پرسپولیسی ها در تمرین به سحر خدایاری

یک دقیقه سکوت در تمرین پرسپولیس به احترام دختر هوادار

منبع : ورزش سه