بازیکنان مشترک والنسیا و بارسلونا در ادوار مختلف

به بهانه بازی جذاب دو تیم بارسلونا و والنسیا

بازیکنان مشترک این دو تیم از کلایورت تا داوید ویا و جوردی آلبا

منبع : ورزش سه