تخریب برترین دروازه بانها به دست لیونل مسی

وقتی بهترین دروازه بانان جهان در مقابل جادوی تکنیک و مهارت لیونل مسی ناتوان و تسلیم می شوند.

منبع : ورزش سه