مروری بر بهترین گلها با ضربات آکروباتیک

نگاهی به بهترین گلهای تاریخ به سبک آکروباتیک و قیچی برگردون در تاریخ فوتبال جهان

منبع : ورزش سه