مصدومیت دو بازیکن بر اثر برخورد صاعقه!

برخورد صاعقه به دو بازیکن در زمین فوتبال!

بر اثر این برخورد هر دو بازیکن به بیمارستان منتقل شدند . خوشبختانه مشکل آن ها جدی نبوده و فقط در طی چند ساعت بینایی خود را در اثر نور زیاد صاعقه از دست داده بودند

منبع : ورزش سه