اختصاصی ورزش سه; تمرین آماده سازی پرسپولیس برای دربی

گزارش اختصاصی از تمرین آماده سازی تیم پرسپولیس قبل از آغاز تقابل حساس مقابل استقلال

منبع : ورزش سه