خلاصه بازی بازل 5 - 0 کراسنودار

خلاصه بازی بازل 5 - 0 کراسنودار

منبع : ورزش سه