دلخوری شدید رحمان رضایی به خاطر هل دادن ماشین !

بخش هایی از مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با علی سامره ستاره سابق استقلال

منبع : ورزش سه