کسب مدال برنز وزن 70 کیلوگرم کشتی قهرمانی جهان توسط امامی

مسابقات #کشتی آزاد قهرمانی جهان - قزاقستان؛

یونس امامی نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم کشتی گیر بریتانیا را ضربه فنی کرد و به مدال برنز رسید

منبع : ورزش سه