شکست علیرضا کریمی در فینال وزن 92 مقابل آمریکا

علیرضا کریمی در فینال وزن 92 کیلوگرم 4-0 مغلوب جیدن کاکس کوه عضله آمریکایی شد تا به مدال نقره رضایت دهد .

منبع : ورزش سه