تمرین امروز رئال مادرید تحت هدایت زیدان

رئال مادرید با بازیکنان خود به تمرینات فشرده ای پرداختند تا خود را برای دیدار با سویا آماده کنند.

منبع : ورزش سه