آیندهوون 1 - آژاکس 1

آیندهوون و آژاکس از هفته هفتم لیگ هلند

منبع : ورزش سه