کیانوش رستمی داوران را متهم به کارشکنی کرد

امروز من آماده بودم که برای کسب عنوان قهرمانی جهان تلاش کنم ولی اینجا به من اجازه ندادن و تلاش کردند که بدن من رو سرد کنند و نگذاشتند که با 495کیلوگرم رکورد رو جاب جا کنم

منبع : ورزش سه