لحظات محو بازیکن حریف با لایی زدن

این ویدیو می تواند آموزش خوبی برای فوتبال دوستان و فوتبالیستها باشد تا تخصص لایی زدن و دریبل به این روش را یاد بگیرند.

منبع : ورزش سه