رونمایی از کفش جدید لبران جیمز در فصل جدید

جعبه گشایی کفش جدید لبران جیمز توسط خودش و نگاهی به جذابیت های ساخت این کفش

منبع : ورزش سه