وضعیت رختکن نفت بعد از پیروزی در سیرجان

حواشی پس از بازی گل گهر - صنعت نفت

منبع : ورزش سه