شکستن رکورد رضازاده توسط لاشا تالاخادزه

لاشا تالاخادزه، وزنه بردار گرجستانی در دسته فوق سنگین رقابت های جهانی 2019 با بالا بردن ثبت 220 کیلوگرم در یکضرب، 264 کیلوگرم در دوضرب و 484 کیلوگرم در مجموع رکوردهای جدیدی را به نام خود ثبت کرد. او اولین وزنه برداری بود که بعد از سال های طولانی توانست وزنه ای سنگین تر از رکورد تاریخی حسین رضازاده یعنی 263.5 کیلوگرم را بالای سر ببرد

منبع : ورزش سه